องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 E-mail Address : saraban@thahin.go.th www.thahin.go.th

นายธนิต พ่วงแม่กลอง

นายก อบต.ท่าหิน

087-2691850

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ การบริหารจัดการดี เศรษฐกิจมั่นคง ชมสถานที่ท่องเที่ยว มลภาวะไม่เป็นพิษ ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข

ข่าวสารชาวอบต.ท่าหิน

กิจกรรมชาวอบต.ท่าหิน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ท่าหิน เราดูแล

10
หมู่
4,629
ประชากร
46.7
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)