องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@thahin.go.th