Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพสังคม
   ข้อมูลพื้นฐาน-สภาพเศรษฐกิจ
   ข้อมูลพื้นฐานด-ด้านบริการพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   E-Service
   กฎหมาย
 
แผนการพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินการประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การป้องกันการทุจริต
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ข่าวกิจการสภา
   ประกาศกำหนดสมัยประชุม
   ประกาศเรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 :: WWW.THAHIN.GO.TH ::  
นายธนิต พ่วงแม่กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ปี2564 (ดู : 5)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปี2563 (ดู : 9)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 13)
แผนการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ (ดู : 11)
แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดู : 14)
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี63 ฉบับที่ 2 (ดู : 43)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9(ข้อบัญญัติ)  (ดู : 71)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6(ข้อบัญญัติ) (ดู : 54)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5(ข้อบัญญัติ) (ดู : 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563 (ดู : 48)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) ม.2 (ข้อบัญญัติ) (ดู : 71)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง หมู่ที่ 2(จ่ายขาดเงินสะสม)  (ดู : 59)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 
คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่กลับมาจากการเดินทางมาจากกรุงเทพและสถานที่เสี่ยง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 70)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดทุ่งวัวแล่น ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หมู่เกาะทะเลชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130  โทรศัพท์ : 077-621219 โทรสาร : 077-621219
E-mail Address : thahin.go.th@outlook.co.th
   Copyright © 2019. www.thahin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs